نقش مساجد تهران در پیروزی انقلاب اسلامی

*طراحی جلد و صفحه آرایی: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩٣/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

 نقش مساجد تهران در پیروزی انقلاب اسلامی