بهار فیروزه ای

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* "بهار فیروزه ای" مجموعه فراخوان‌های هنری "استقبال از بهار" ١٣٩٥ خورشیدی|شهرداری مشهد مقدس
{طرح و گزارش تصویری در ادامه مطلب}

بهار فیروزه ای

دبیرخانه بهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ایبهار فیروزه ایبهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ایدبیرخانه بهار فیروزه ای

* لینک کانال تلگرام "بهار فیروزه ای"

* لینک اینستاگرام "بهار فیروزه ای"

* منبع تصاویر: وبگاه فرهنگشهر