حقوقهای نجومی

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت طرح کارتون / حقوق های نجومی
* کارتون / حقوقهای نجومی |instagram/khamenei_ir
* کارتون / حقوقهای نجومی |instagram/khamenei_quote