هزار کتاب نخوانده

*طراح و خوشنویس: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}

جان جهانرو به سوی کربلاراد امیر دادخواه

* بنابر سفارش نشریه رشد معلم برای پشت جلد های این مجله در سال تحصیلی ١٣٩۴،که مخاطبین اصلی آن؛ معلمان، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان آموزش و پرورش و عمدتا اهالی آموزش هنر هستند، رویه ای از تلفیق عناصر تصویری و نوشتار (از جنس تایپوگرافی) پیشنهاد شد بر اساس اشعار مرتبط با آن موضوعات در گنجینه ادبیات فارسی ایران، که ترجیح دادم برای افزایش توجه علمی و هنری به مقوله تاریخ هنر ایران و نگارگری و نقاشی ایرانی؛ از همین گنجینه های هنری همراه با درگیری و زنجیرگی با حروف و عناوینی که از همین اشعار مرتبط استخراج شده بود، بهره گیری لازم انجام شود و آثار با نگاهی جدید در این موضوعات به ظاهر تکراری (ولی با قابلیت خلق نو) ولی در همان قالب سنتی و کهن الگوهای بصری هنر ایرانی، طراحی شود.