زلزله کرمانشاه

* عکاس: محمد صابر شیخ رضایی :: 2017 :: Photos By: Saber Sheykh Rezaei

{عکس ها در ادامه مطلب}

* با گذشت بیش از یک ماه از وقوع زلزله؛ امدادرسانى فورى و ارسال کالاهاى اساسى گرمایشى و بهداشتى و فعالیت هاى عمرانى به شدت مورد نیازه همچنان،
درسته تلویزیون فقط گیر داده به نمایش زیبایى هاى بعد از این زلزله! و درسته که زندگى همچنان جاریست؛ ولى واقعا کاستى ها بسیار زیاده و کمک هاى فورى امدادى و مخصوصاً عمرانى بسیار ضروریه که تا قبل از شدت گرفتن فصل سرما، این کمک ها نتیجه بخش باشه.
* عکس ها رو در روستاهای زلزله زده کوئیک،کوئیک حسن،ازگله و کانی راش، ثبت کردم.

زلزله کرمانشاه

زلزله کرمانشاهزلزله کرمانشاهزلزله کرمانشاهزلزله کرمانشاهزلزله کرمانشاهزلزله کرمانشاه