سلام قولا من رب الرحیم | حضرت علی اکبر

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۶/ 2017 :: Designer : Saber Sheykh Rezaei

سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبّ رَحِیم

بر آنها سلام است; این سخنى است از سوى پروردگارى مهربان. آیه ۵۸ سوره مبارکه یاسین.

*
رسم است هر که داغ جوان دید دوستان
رأفت برند حالت آن داغ دیده را

یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا
وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را

آن دیگری بر او بفشاند گلاب قند
تا تقویت شود دل محنت کشیده را

یک چند دعوتش به گل و بوستان کنند
تا بر کنندش از دل، خار خلیده را

جمعی دگر برای تسلای او دهند
شرح سیاه‌کاری چرخ خمیده را

القصه هرکس به طریقی ز روی مهر
تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را

آیا که داد تسلیت خاطر حسین
چون دید نعش اکبر در خون تپیده را

آیا که غم‌گساری و انده بری نمود
لیلا داغ دیده محنت کشیده را

بعد از پسر دل پدر آماج تیغ شد
آتش زدند لانه مرغ پریده را
*عرض ارادت وزین "ایرج میرزا" بر آستان گلگون حضرت علی اکبر علیه السلام

*این اثر منتخب و برگزیده یازدهمین سوگواره بین المللی هنر عاشورایی/تهران و سوگواره ششم پوستر هیأت/قم بود.