سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۷/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

*لینک نشست خبری و رونمایی پوستر و تندیس سیزدهمین جشنواره تئاتر بچه‌های مسجد

* لینک خبری نشست رسانه ای / آینه

رونمایی از پوستر سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد