سیلاب زبان انگلیسی

* تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: 2016 :: Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت نسخه با کیفیت کارتون / اصرار بر ترویج زبان انگلیسی

* کارتون / اصرار بر ترویج زبان انگلیسی |instagram/khamenei_quote

* طرح با توجه به یکی از آثار ماندگار استاد "ابوالحسن صدیقی" در صدر "میدان فردوسی" تهران، شکل گرفت.