مجلس جای ضدانقلاب نیست

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* فایل با کیفیت پوستر "مجلس جای ضدانقلاب نیست"
* پوستر مجلس جای ضدانقلاب نیست | instagram/khamenei_ir
* پوستر مجلس جای ضدانقلاب نیست |instagram/khamenei_quote