دستورالعمل انگلیسی

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


* فایل با کیفیت پوستر "دستورالعمل انگلیسی"
* پوستر "دستورالعمل انگلیسی" | instagram/khamenei_ir
* پوستر "دستورالعمل انگلیسی" /زبان فارسی | instagram/khamenei_quote
* پوستر "دستورالعمل انگلیسی"| english language | instagram/khamenei_quote

استودیو ضبط رادیو بی بی سی لندن و ارائه دستورالعمل انتخاباتی خلاف مشی سیاسی خود،با گذشت سی و هفت سال از انقلاب ایران. >
BBC