کتابخوانی

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2016 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

*رندر - تکسچر مدل سازی سه بعدی: جواد فکری

* دریافت فایل با کیفیت پوستر کتابخوانی / طرح شماره دو

* پوستر کتابخوانی/ طرح شماره دو |instagram/khamenei_quote