اینجا لغزشگاه است

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "اینجا لغزشگاه است"
* پوستر "اینجا لغزشگاه است" |instagram/khamenei_quote