خدمت تا آخرین نفس

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2016 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "خدمت تا آخرین نفس"
* پوستر خدمت تا آخرین نفس |instagram/khamenei_quote