دفاع سلحشورانه از {قلعه} غزه

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"دفاع سلحشورانه از غزه"

* پوستر"دفاع سلحشورانه از غزه" |instagram/khamenei_quote

* پوستر"دفاع سلحشورانه از غزه" |instagram/khamenei_quote