دعای مستجاب

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "دعای مستجاب"

* پوستر "دعای مستجاب" |instagram/khamenei_quote