مرگ بر آمریکامرگ بر آمریکا

مرگ بر آمریکامرگ بر آمریکامرگ بر آمریکامرگ بر آمریکامرگ بر آمریکا

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت طرح های "مرگ بر آمریکا"

* طرح های "مرگ بر آمریکا" |instagram/khamenei_quote

* طرح های "مرگ بر آمریکا" |instagram/khamenei_quote

* طرح های "مرگ بر آمریکا" |instagram/khamenei_quote