نفوذ موریانه ها

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei


* دریافت فایل با کیفیت پوستر نفوذ موریانه
* پوستر نفوذ موریانه | instagram/khamenei_ir

* پوستر نفوذ موریانه | instagram/khamenei_quote