شهید منصور ستاری

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


* دریافت فایل با کیفیت پوستر پلاک/ شهید ستاری

* پوستر شهید ستاری | instagram/khamenei_quote