تهدیدی که فرصت شد

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"تهدیدی که فرصت شد"

* پوستر"تهدیدی که فرصت شد" |instagram/khamenei_quote