*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩/ 2017 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

سرلشکر قاسم سلیمانی: این اسناد مبارزاتی خود این جاهلِ امروز در آمریکاست که حاکم است و ملّت آمریکا از آن به ستوه آمده‌اند. او اسناد پیدایش و ایجاد داعش را توسط دولت آمریکا اعلام کرد. چطور ممکن است دولتی که خود مؤسس داعش بوده است و در ایجاد این فتنه نقش بزرگی داشت، امروز مدعی مبارزه با آن باشد؟! ۹۶/۶/۳۰

* لینک نشر اثر