دوقطبی دروغین

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵ / 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

دریافت نماهنگ "دوقطبی دروغین"
حجم: 19.9 مگابایت
*ایجاد دوقطبی‌های کاذب و دروغین از ترفندهای دشمنان علیه ملت ایران
* لینک دریافت کیفیت های متفاوت نماهنگ