هیهات منا الذلة

* کـُـن للـظـّـالم خصـماً و للـمـظلـوم عـوناً
* دشمن ستمگر باش و یاور ستمدیده

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩٢ - 2013:: Designer & Illustrator: M.Saber Sheykh Rezaei

هیهات منا الذلة

*در سال 1392 با تغییراتی در این اثر مجموعه طرح های تابلوهای شهری ضداستکباری خبرساز "شمر زمانه ات را بشناس" طراحی و اجرا شد و در سطح شهر تهران و برخی استان های کشور به نمایش درآمدند و سال های بعد از طراحی در دهمین دوره سوگواره هنر عاشورایی و پنجمین سوگواره عاشورایی هیأت، مستقلاً به نمایش درآمد.