محمد صابر شیخ رضایی

* متنی تلخیص شده از گفتگویی مفصل در تابستان و زمستان امسال؛ منتشر شده در "روزنامه شهرآرا"| پنج شنبه،بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار خورشیدی

{متن گفتگو در ادامه مطلب}

* دریافت فایل PDF گفتگو

* لینک گفتگو در "شهرآرا آنلاین"

محمد صابر شیخ رضایی،گفتگو با روزنامه شهرآرا