پوستر فراخوان کارتون و کاریکاتور آل سقوط

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


*فراخوان مسابقه کارتون و کاریکاتور آل سقوط / سایت هنر مقاومت

* دانلود فایل با کیفیت پوستر فراخوان