علی اکبر (ع)

گفتگوی کوتاهی درباره جایگاه هنر عاشورایی در منظر هنرمندان و مسئولان فرهنگ و هنر در سال های اخیر

با دو هنرمند فعال این عرصه،آقایان علیرضا جوادی و محمد صابر شیخ رضایی.


* لینک گفتگو | روزنامه همشهری | صفحه فرهنگ و هنر