صـَبر تا بشارت | صابر شیخ رضایی

"Mohammad Saber Sheykh Rezaei " ArtWorks

"Mohammad Saber Sheykh Rezaei " ArtWorks

صـَبر تا بشارت | صابر شیخ رضایی

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Hand» ثبت شده است

آمریکا فرشته نجات نیست

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}

اقتدار ملت ایران

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}
امنیت نباشد، هیچ چیز نیست
* دریافت فایل با کیفیت پوستر اقتدار ملت ایران
* دریافت فایل با کیفیت پوستر امنیت
* پوستر اقتدار ملت ایران| instagram
* پوستر امنیت | instagram

مصیبت بزرگ

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}
باب شهادت
* دریافت فایل با کیفیت پوستر "مصیبت بزرگ"
* دریافت فایل با کیفیت پوستر "باب شهادت"
* پوستر مصیبت بزرگ | instagram
* پوستر باب شهادت | instagram

حمایت از تولید ایرانی

{گزارش مرتبط در ادامه مطلب}

مشت آهنین

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

*رندر - تکسچر مدل سه بعدی: جواد فکری

* دریافت فایل با کیفیت پوستر مُشت آهنین

* پوستر مشت آهنین | instagram

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی/ Designer:M. Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}

شهید گمنام

* تصاویر در ادامه مطلب

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: Designer:M. Saber Sheykh Rezaei

{طرح ها در ادامه مطلب}

زیـنـب چـو دیـد پیکـری اندر میـان خـون     چون آسمان و زخم تن از انجمش فـُزون

بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند     پـامـال پیکـری نتـوان دیـدنـش کـه چـون    (از وصال شیرازی)

فراخوان هشتمین سوگواره هنر عاشورایی

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: Designer:M. Saber Sheykh Rezaei

هشتمین سوگواره هنر عاشورایی