*طراحی جلد و صفحه آرایی: محمد صابر شیخ رضایی ::  ١٣٩۴/ 2015 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei* کتاب فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور "آل سقوط" با فاصله کمی از وقوع فاجعه منا و شهادت حاجیان ایرانی و دیگر کشورهای مسلمان در سال ١٣٩۴ به همت حوزه هنری خراسان شمالی برگزار و منتشر شد.

* {چند صفحه از کتاب در ادامه مطلب} >

کتاب فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور