از نیمه خرداد

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* کتاب بررسی اندیشه و سازوکارهای رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با نام «از نیمه خرداد»، که طرحی است از اندیشه و رهبریِ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همزمان با بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران منتشر شد. در این کتاب از بیانات و خاطرات رهبر انقلاب استفاده شده و نویسنده تلاش کرده تا با گذر از تصویر رهبری به عنوان یک سخنران زبردست، به‌طور فشرده، نمایی روشن و سرراست از خطوط کلی زندگی، شخصیت، اندیشه و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه کند. این کتاب که به کوشش آقای مصطفی غفاری فراهم شده.
از نیمه خرداد

* طرح جلد کتاب "از نیمه خرداد" | instagram/khamenei_ir
* طرح جلد کتاب "از نیمه خرداد" |instagram/khamenei_quote

از نیمه خرداداز نیمه خرداد

مراسم رونمایی کتاب از نیمه خرداد