راهی که از سر گرفتیم/ شهید حججی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

راهی که از سر گرفتیم/ شهید حججی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

*لینک خبر نمایشگاه "راهی که از سر گرفتیم"؛ پاسداشت شهید مدافع حرم محسن حججی/ سایت هنر مقاومت

*لینک خبر نمایشگاه "راهی که از سر گرفتیم"/ مرکز تجسمی حوزه هنری