مجموعه پوسترهای پلاک

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


* دریافت فایل با کیفیت پوستر پلاک/ شهید حسن طهرانی مقدم

* پوستر شهید طهرانی مقدم | instagram/khamenei_quote