کار خدا

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۴/ 2016 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei


* دریافت فایل با کیفیت پوستر کارخدا
* پوستر کار خدا | instagram/khamenei_quote