خدا با ماست

*طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩۵/ 2016 :: Designer : Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر "خدا با ماست"
* پوستر "خدا با ماست" |instagram/khamenei_quote