در جنگ حق و باطل شاعر نمی‌تواند بی‌طرف باشد

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"در جنگ حق و باطل، شاعر نمی تواند بی طرف باشد"

* پوستر"در جنگ حق و باطل شاعر نمی تواند بی طرف باشد" |instagram/khamenei_quote