همه رعایت کنند

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣۹۵/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"همه رعایت کنند"

* پوستر"همه رعایت کنند" |instagram/khamenei_quote