همای رحمت

علی ای هُـمای رحمت تو چه آیتی خُـدا را
که به ماسـوا فکنـدی همـه سـایه هُـما را

*بیت اول از غزل مناجات/ مرحوم محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار

* خوشنویسی اثر: استاد داوود نیکنام

*گرافیک: محمد صابر شیخ رضائی

از آثار فروردین ماه ۱۳۹۶

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2017 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"هُمای رحمت"

* پوستر"هُمای رحمت" |instagram/khamenei_ir

* پوستر"هُمای رحمت" |instagram/khamenei_quote