جاهلیت مدرن

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"جاهلیت مدرن"

* پوستر"جاهلیت مدرن" |instagram/khamenei_quote