گناه همراهی، گناه بی‌تفاوتی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

* دریافت فایل با کیفیت پوستر"گناه همراهی، گناه بی تفاوتی"

* پوستر"گناه همراهی، گناه بی تفاوتی" |instagram/khamenei_ir

* پوستر"گناه همراهی، گناه بی تفاوتی" |instagram/khamenei_quote