حاج قاسم سلیمانی

*طراح و تصویرگر: محمد صابر شیخ رضایی :: ١٣٩/ 2017 :: Designer & Illustrator: Saber Sheykh Rezaei

* براى عزیزى که خیلى دوستش دارم ❤️🌷🦋
فرمانده اى که {به تعبیرى} از پشت جبهه ها به نیروهاى تحت امر خود نمى گوید "بروید"! پیشتاز تا پیشانى خط مقدم مى رود و مى گوید
"من رسیدم و حالا بیایید".
تصویرسازى اثر طبق عکسى از سردار حاج قاسم سلیمانى در موصل {هر کجا هست خدایا به سلامت دارش} طراحى شد.

* لینک نشر اثر

سردار سلیمانی

نبرد موصل/ سردار سلیمانی