نخستین جایزه داستان های حماسی

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۷/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

*لینک خبری تشریح جوانب جشنواره / پایگاه خبری حوزه هنری

نشست خبری تشریح برنامه‌های نخستین جایزه داستان‌های حماسی در محل آرامگاه فردوسی و رونمایی از پوستر رویداد