الحسین یجمعنا

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei
*  نشانه نوشته ی: الحسین یجمعنا
شعار جهانی مراسم اربعین حسینی

الحسین یجمعنا
* بخشی از طراحی محیطی موکب رسانه ای چهل منزل (از مشهدالرضا تا کربلای معلی)