چهل منزل

* طراح: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei

*  نشانه نوشته ی: موکب رسانه ای چهل منزل / به مناسبت اربعین حسینی
چهل منزل