گفتگو پیرامون نقش خطوط و نوشتار در هنر خوشنویسی و سابقه حضور خطوط در طراحی گرافیک از جمله تایپوگرافی(طراحی حروف) و طراحی پوستر همراه با نمایش آثار،با اجرای آقای مجتبی حصامی و حضور دیگر مهمان برنامه،خوشنویس خوش ذوق جناب آقای امید یوسفی/ برنامه "قرار آدینه" شبکه افق سیما

M Saber Sheykh Rezaei-OfoghTV-2015M Saber Sheykh Rezaei-OfoghTV-2015M Saber Sheykh Rezaei-OfoghTV-2015