سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران

* طراح پوستر و طراحی عنوان: محمد صابر شیخ رضایی :: ۱۳۹۶/ 2018 :: Designer: Saber Sheykh Rezaei